Thank you for ordering!

Mwongozo wa Kutahini Sarufi na Isimujamii Newton Mawira

  • Mwongozo wa Kutahini Sarufi na Isimujamii ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa lengo la kuwasaidia wanafunzi kujitahini wao wenyewe.Maswali yamepangwa vizuri kwa kuangazia mbinu mbalimbali za kutahini zinazotumika katika karatasi ya pili ya mtihani wa kitaifa. Kitabu hiki kitawafaa wanafunzi wa kidato cha kwanza hadi kidato cha nne.Wanafunzi wa kidato cha nne watafaidika sana wanapojitayarisha kuufanya mtihani wa kitaifa (KCSE).

KCSE French Paper 3 Guide Newton Mawira

  • KCSE French Paper 3 Guide is a book intended to provide candidates with essential information before taking the French Oral Exam. This book contains instructions and sample questions to help students get started with the exam setting. The book is written English, while examples are given in French. This guide is an essential book for all French students and teachers who are preparing KCSE candidates.
0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Open chat