Posted on Leave a comment

Uchanganuzi wa sentensi

picha ya kishazi tegemezi

Utangulizi

Hatua ya kwanza katika kuchanganua/kupambanua sentensi ni kutambua aina yake. Kuna aina tatu za sentensi kimuundo. Kuna sentensi sahili, sentensi ambatano na

sentensi changamano read more

Content Protection by DMCA.com
Share this;