Posted on Leave a comment

Uchanganuzi wa Sentensi Changamano : Kielelezo cha Jedwali

alama ya kishazi tegemezi

Utangulizi

Sentensi changamano huwa na kishazi huru na kishazi tegemezi. Rejelea makala kuhusu aina za sentensi kimuundo pamoja na aina za uchanganuzi wa sentensi. Makala ya leo yatashughulikia kielelezo cha jedwali.

Hatua za uchanganuzi

 • Tambua kundi nomino na kundi tenzi
 • Tambua kishazi tegemezi.Je,kishazi tegemezi kinajitokeza upande wa kundi nomino au kundi tenzi¬†?
 • Tambua aina mbalimbali za maneno
 • read more

  Content Protection by DMCA.com
  Share this;
  Posted on Leave a comment

  Sentensi Ambatano Changamano

  alama ya kishazi tegemezi

  Kumekuwa na mjadala mkubwa kuhusu sentensi ambayo ni ambatano lakini ina kishazi tegemezi! Ikumbukwe kuwa sentensi huainishwa kimuundo kwa kuzingatia vishazi.

  Kimuundo kuna aina tatu za sentensi katika lugha ya Kiswahili

  Ambatano Changamano

  Sentensi ambatano changamano  ina vishazi huru viwili au zaidi pamoja na kishazi tegemezi

  Tazama sentensi ifuatayo

  Rais aliyechaguliwa anawahutubia wananchi  lakini wote wanapiga kelele

  S1: Rais aliyechaguliwa anawahutubia wananchi

  S2: wote wanapiga kelele

  U: lakini

  Kishazi tegemezi: aliyechaguliwa

  Uchanganuzi read more

  Content Protection by DMCA.com
  Share this;