mbinu za lugha

Swali la Dondoo: Kigogo

“Sina muda wa kufikiria mambo ya watu…nafikiria maneno matamu kama asali”

a) Eleza muktadha wa dondoo hili (alama 4)

majibu
b) Tambua mbinu ya kimtindo iliyotumika katika dondoo hili. (alama2)

majibu
c) Fafanua sifa zozote sita za msemewa katika kauli hii. (alama 6)

majibu
d) Jadili maudhui ya unafiki kama yanavyojitokeza katika tamthilia hii. (alama 8)

Tazama Majibu

Content Protection by DMCA.com
Share this;

Fasihi Andishi: Kigogo

Onyesho la Kwanza

Tendo la 1&2

Mandhari: kwenye karakana,soko la Chapakazi

Wakati : saa mbili asubuhi

Wahusika : Boza,Sudi,Kombe,Ashua,Kenga,Chopi

Maswali kwa wanafunzi

 1. Kwa nini Boza anatematema mate?
 2. Ashua anafanya kazi gani?
 3. Taja shida wanazopitia sokoni.
 4. Taja mambo yanayoonyesha kuwa Boza,Sudi,Ashua na Kombe ni maskini.
 5. Boza ana msimamo gani kuhusu utawala wa sagamoyo.
 6. Kombe anamaanisha nini anaposema “kuwa moshi utazaa moto”.
 7. Kwa nini mke wa Boza alipewa kandarasi ya kuoka keki?
 8. Thibitisha kuwa mzee kenga ni “mwenye nchi”.
 9. Linganisha sifa za shujaa wa kweli wa Sagamoyo kwa mtazamo wa Kenga na Sudi.
 10. Thibitisha kwa kutoa mifano namna kushurekea uhuru wa miaki sitini ni kinaya.
 11. Kwa maoni yako,keki ya taifa inaashiria nini?
 12. Eleza maana ya methali “ukitaka kula asali kaa na nyuki” kulingana na tendo hili.
Content Protection by DMCA.com
Share this;
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
  Open chat