Posted on

Swali la Dondoo: Kigogo

“Jina lako litashamiri. Utapata tuzo nyingi pia”

a) Eleza muktadha wa dondoo hili. (alama 4)

b) Fafanua umuhimu wa msemaji wa kauli hii katika tamthilia. (alama 8)

c) Eleza mbinu zingine anazotumia Majoka kuongoza Sagamoyo. (alama 8)

Majibu

Content Protection by DMCA.com
Share this;