Mbinu za Kukusanya Fasihi Simulizi

Mbinu za Kukusanya Vitanza Ndimi {KCSE Kiswahili Paper 3 (102/3),Swali la lazima: 2013,}

Mbini hizi zinaweza kutumika katika ukusanyaji wa fasihi simulizi kwa jumla. Ufafanunuzi utategemea utanzu/kipera husika.

Utazamaji wa kushiriki au kutoshiriki.
Mtu anaweza kushiriki katika kikao cha utamkaji wa vitanza ndimi, hivyo kujua vinavyoendelezwa katika jamii husika.

Video
Mtu anaweza kupiga picha za video watu wakitamka/wakishindana katika utamkaji wa vitanza ndimi ili kuja kuchanganua baadaye.

Matumizi ya hojaji. Mtu anaweza kuandaa maswali katika hojaji ili kudadisi kwa mfano, kama vipo katika jamii fulani, wanaohusika katika vikao vya utamkaji na uundaji wake.

Kurekodi kimaandishi (kuandika) ili kuvirithisha au hata kuvichanganua
baadaye.

Majadiliano ya vikundi lengwa, Mtafiti anaweza kuteua vikundi, kwa mfano, vijana, ili kuchunguza namna wanavyoviunda na kuvitamka, na athari ya vitanza ndimi hivi kwao.

Mahojiano .Mtafiti anaweza kuandaa mahojiano rasmi na kundi / sampuli lengwa ili kuchunguza kwa mfano, majukumu ya vitanza ndimi katika jamii husika

Matumizi ya vinasa sauti ili kunasa utamkaji wenyewe na kuchanganua sifa zake.

Kutumia kumbukumbu ya mtafiti mwenyewe. Mtafiti ambaye in mmoja wa wanajamii katika eneo analofanyia utafiti anaweza kurithisha yale
anayokumbuka baada ya kuyashuhudia.

Kusoma majarida na vitabu (maktabani) vyenye habari kuhusu vitanza ndimi.

Content Protection by DMCA.com
Share this;

1 thought on “Mbinu za Kukusanya Fasihi Simulizi”

Leave a Comment

Your email address will not be published.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    Open chat