Posted on

Kiswahili Syllabus Form 3

KIDATO CHA KWANZA

KIDATO CHA PILI

KIDATO CHA TATU

KIDATO CHA NNE

 1. KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA
  1. Maamkizi na mazungumzo
  1. Maamkizi ya heshima na mazungumzo katika mazingira
  2. Mahojiano kama vile baina ya watu wawili
  3. Mjadala kama vile umoja wa kitaifa
  4. Hotuba2. Ufahamu wa kusikiliza
  3. Kusikiliza na kudadisi

  1. Dhima ya fasihi kwa jumla
  2. Umuhimu wa fasihi simulizi
  3. Muainisho wa fasihi simulizi

2. SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA

 1. Umoja na wingi
  1. Ngeli za nomino na upatanisho wa kisarufi kwa
  mintaarafu ya: (a)Viulizi (b)Idadi (c)-A-unganifu (d)Virejeshi
  \’O\’ na \’amba-\'(e)Visisitizi (f)Pekee (i)-enye (ii)-enyewe
  (iii)-ote (iv)-o-ote (v)-ingine (vi)-ingineo
  2. Vielezi
  1. Vielezi vya: (a)Namna (b)Wakati (c)Idadi/kiasi
  (d)Mahali
  3. Viwakilishi
  4. Mwingiliano wa maneno
  5. Vitenzi
 2. Mzizi wa kitenzi
  2. Viambishi awali katika vitenzi
  3. Viambishi tamati katika vitenzi
  4. Vinyume vya vitenzi
  5. Hali ya kuamrisha
  6. Uundaji wa nomino
  7. Sentensi ya kiswahili
 3. Aina za (i)Virai (ii)Vishazi
  2. Muundo wa sentensi
  3. Aina za sentensi
  4. Uchanganuzi wa sentensi kwa njia ya: (i)jedwali
  (ii)mchoro wa matawi (iii)mstari

  8.
  Nyakati na hali
  1. Nyakati -LI-,-NA-,-TA-
  2. Hali ya,-KI-,-KA-,-A-,-PO-,-KU-
  3. Ukanushaji
  4. Uakifishaji
  5. Mnyambulik wa vitenzi

3. KUSOMA

 1. Kusoma kwa sauti
  2. Kusoma kwa ufahamu
  3. Kusoma kwa kina
  4. Kusoma kwa mapana

4. KUANDIKA

1. Uandishi wa kawaida
1. Majibu ya ufahamu na uchanganuzi
2. Muhtasari
3. Tahakiki za kazi za kisanii

2. Utungaji wa kiuamilifu

1. Barua
2. Ratiba k.m sherehe za arusi
3. Taharadhi (i)Ilani (ii)Onyo
4. Matangazo
5. Maagizo/maelekezo
6. Tawasifu
7. Wasifu
8. Resipe
9. Kumbukumbu
10. Ripoti
11. Mahojiano na dayolojia
12. Kujaza fomu na hojaji
13. Insha za kitaaluma k.m makala ya redio na runinga
3. Uandishi wa insha
4. Utungaji wakisanii
1. Michezo ya kuigiza
2. Mikusanyiko ya kazi za fasihi simulizi
3. Mashairi

Content Protection by DMCA.com
Share this;