Posted on

Kiswahili Syllabus Form 2

KIDATO CHA KWANZA

KIDATO CHA PILI

KIDATO CHA TATU

KIDATO CHA NNE

 1. KUSIKILIZA NA KUZUNGUMUZA
 2. Matamshi bora
  1. Silabi tatanishi km
  pa/ba,sa/sha,la/ra,cha/sha,za/sa n.k
  2. Sauti tatanishi k.m b/mb,d/nd,g/ng,n.k
  3. Vitate k.m kua/kuwa
  4. Vitanza ndimi2. Maamkizi na mazungumzo
  3. Ufahamu wa kusikiliza
  4. Kusiliza na kudadisi

2. SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA

 1. Misingi ya maneno
  2. Aina za maneno na migawanyo yake

  1. Aina za maneno
  2. Vivumishi
  3. Vitenzi
  4. Viwakilishi
  5. Vielezi3. Vinyume
  4. Nyakati na hali
  5. Sentensi ya kiswahili
  6. Mnyambuliko wa vitenzi
  7. Uakifishaji
  8. Usemi halisi na usemi wa taarifa
  9. Uundaji wa maneno
  10. Ukubwa na udogo
  11. Ukanushaji
  12. Umoja na wingi

3. KUSOMA

 1. Kusoma kwa sauti
  1. Sauti na maneno tatanishi k.m
  p/b,s/sh,l/r,ch/sh,s/z(papa /baba,tata/dada,susu/zuzu)
  2. Vitate k.m kua/kuwa,pua/bua,vua/fua
  3. Maneno tatanishi yenye sauti mwambatano k.m
  mbali/bali,kindani/kidani,buni/mbuni
  4. Sentensi zenye maana tatanishi

  2. Kusoma kwa ufahamu

  3. Kusoma kwa kina
  1. Riwaya
  2. Ushari
  3. Tamthilia
  4. Kusoma kwa mapana
  5. Kusoma maktabani
  6. Matumizi ya kamusi

4. KUANDIKA

1. Uandishi wa kawaida
1. Majibu ya ufahamu ya maandishi
2. Muhtasari
3. Imla

2. Utungaji wa kiuamilifu
1. Barua (i)Rasmi (ii)Mialiko (iii)Risala (iv)Simu
2. Hotuba
3. Ratiba k.m siku ya wazazi shuleni
4. Matangazo
5. Tahadhari (i)Ilani (ii)Onyo
6. Maagizo/maelekezo
7. Shajara
8. Resipe
9. Orodha ya mambo
10. Taarifa
11. Mahojiano
12. Dayolojia

3. Uandishi wa insha
1. Maelezo
2. Mazungumzo
3. Mdokezo
4. Methali

4. Utungaji wa kisanii

1. Hadithi fupi
2. Mashairi
3. Michezo ya kuigiza

Content Protection by DMCA.com
Share this;