Mwongozo wa Kutahini Sarufi na Isimujamii

Mwongozo wa Kutahini Sarufi na Isimujamii ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa lengo la kuwasaidia wanafunzi kujitahini wao wenyewe.Maswali yamepangwa vizuri kwa kuangazia mbinu mbalimbali za kutahini zinazotumika katika karatasi ya pili ya mtihani wa kitaifa. read more

KCSE French Paper 3 Guide

KCSE French Paper 3 Guide is a book intended to provide candidates with essential information before taking the French Oral Exam.
This book contains instructions and sample questions to help students get started with the exam setting. The book is written English, while examples are given in French.
This guide is an essential book for all French students and teachers who are preparing KCSE candidates. read more