Posted on Leave a comment

Chozi la Heri: Swali la Dondoo (al 20)

chozi la heri cover page

Chozi la Heri: Assumpta Matei

Soma kauli ifuatayo kisha ujibu maswali yanayofuta

“ Sasa unarejea kwenu kupata tumekuporomosha kwa viganja vyetu wenyewe.”

a)   Eleza mukutadha wa dondoo hili. (alama 4)

b)   Bainisha tamathali ya usemi iliyotumika katika kauli hii. (alama 2)

c)   Bainisha matumizi mengine kumi ya tamathali hii ya usemi katika riwaya. (alama 10)

d)   Huku ukitoa mifano katika riwaya thibitisha ukweli wa maneno yaliyopigiwa mstari.   (alama 4)

Content Protection by DMCA.com
Share this;
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments