Posted on Leave a comment

Aina za Virai

kirai

Maana ya kira

 1. Neno au fungu la maneno ambalo halina maana kamili.
 2. Sehemu ya sentensi ambayo haina muundo wa kiima kiarifu

Sifa za kirai

 • Huweza kuwa neno moja au fungu la maneno
 • Kirai huwa na maana lakini maana hiyo si kamili
 • Kirai hakina muundo wa kiima kiarifu
 • Kirai huanishwa kulingana na neno lake kuu

Aina za virai

Tazama sentensi ifuatayo :

Msichana mrembo sana ameketi nyuma ya nyumba. read more

Content Protection by DMCA.com
Share this;
Posted on Leave a comment

Uchanganuzi wa sentensi ambatano

Uchanganuzi wa Sentensi Ambatano: Kielelezo cha Kistari

UTANGULIZI

 1. Kistari/mstari ni mbinu ya kimsingi ya kuchanganua sentensi.
 2. Mbinu hii ni rahisi kuelewa
 3. Sentensi ambatano huwa na vishazi huru viwili
 4. Vishazi hivi huunganishwa kwa kutumia viunganishi

UCHANGANUZI

Alama zinazotumika

 • S-sentensi kuu
 • S1-sentensi ya kwanza(kishazi huru)
 • S2-sentensi ya pili (kishazi huru)
 • U-kiunganishi
 • read more

  Content Protection by DMCA.com
  Share this;
  Posted on Leave a comment

  Uchanganuzi wa Sentensi Changamano : Kielelezo cha Jedwali

  alama ya kishazi tegemezi

  Utangulizi

  Sentensi changamano huwa na kishazi huru na kishazi tegemezi. Rejelea makala kuhusu aina za sentensi kimuundo pamoja na aina za uchanganuzi wa sentensi. Makala ya leo yatashughulikia kielelezo cha jedwali.

  Hatua za uchanganuzi

 • Tambua kundi nomino na kundi tenzi
 • Tambua kishazi tegemezi.Je,kishazi tegemezi kinajitokeza upande wa kundi nomino au kundi tenzi¬†?
 • Tambua aina mbalimbali za maneno
 • read more

  Content Protection by DMCA.com
  Share this;
  Posted on Leave a comment

  Uainishaji wa irabu

  irabu

  Mwandishi: Zablon Rogito

  SAUTI

  Maana: Sauti ni mlio unaotokana na mgusano wa ala za kutamkia wakati wa kuzungumza

  Aina za sauti

  Sauti za lugha ya kiswahili zimegawika katika makundi mawili:

  • Irabu
  • Konsonanti

  Irabu

  Irabu ni sauti ambazo inapotamkwa hewa kutoka mapafuni haizuiliwi Kwokwote, yaani hewa upita kwa ulaini.

  Sauti za irabu ni tano nazo ni:

  /a/,/e/,/i/,/o/,/u/

  Vigezo vya kuainisha irabu

  Irabu uainishwa kwa kuzingatia Vigezo vifutavyo

  1. Hali ya midomo

 • Mviringo: u,a
 • Kutandazika: a,i,e
 • read more

  Content Protection by DMCA.com
  Share this;